RED100
09 בדצמבר,2021 מאת לוסי הידלסטון
"הוראה מאסטר ומתלמד" היא עבודה חשובה מאוד בהכשרת כוח אדם של Red100, שיכולה לשלב במהירות שותפים חדשים במשפחה הגדולה של Red100.
הודות למאמצי המורים, השליחות והדאגה לכל ההיבטים בעבודה היומיומית, השותפים החדשים מסתגלים במהירות לעבודה החדשה.
ברכות לשותפים החדשים, בעזרת המאסטר ובמאמציהם להפוך בהצלחה לעובד רגיל.
企业微信截图_16390369164386