סיור במפעל

ציוד במפעל

DPP_0016

DPP_0020

DPP_0021

IMG_8382

IMG_9485

IMG_9488

IMG_9495

IMG_9505

IMG_9520

הצגת תרשים של חדר לדוגמה

DPP_0016

DPP_0020

DPP_0021

IMG_8382

IMG_9485

IMG_9488

IMG_9495

IMG_9505